Marcel Ursache
Prezbiter (învățătură)
Daniel Petraru