Ce credem

Ce credem

[la această pagină se lucrează]

MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ A
BISERICII CREȘTINE DUPĂ EVANGHELIE

I. Biblia

Noi credem și mărturisim că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu, inspirat plenar și verbal, care a fost scris de oameni călăuziți de Duhul Sfânt. Ea este adevărată, fără greșeală sau adaos omenesc în forma originală, demnă de toată încrederea, fiind de aceea autoritatea spirituală supremă în toate domeniile vieții. Atât Vechiul Testament cât și Noul Testament – cele 66 de cărți canonice – reprezintă revelația specială a lui Dumnezeu (2 Tim. 3:16-17; 2 Petru 1:19-21), încheiată cu scrierea ultimei cărți biblice canonice. Orice adăugare sau omitere ulterioară este o intervenție omenească și subminează revelația Sfintei Scripturi (Exod 20:1; Deut. 4:2; 12:32; 29:1; Prov. 30:6; Ier. 36:1-2; Gal. 1:11-12; Apoc. 22:18-19). Noi credem și mărturisim că fiecare text biblic nu poate avea decât o singură interpretare, deși mai multe aplicații. Credinciosul are responsabilitatea de a afla mesajul pe care l-a intenționat Duhul Sfânt prin autorul inițial. Înțelesul Sfintei Scripturi poate fi găsit printr-o studiere atentă a fiecărui pasaj biblic în parte, folosind corect metodele de interpretare biblică (studiul lexical-gramatical, istoric și contextual), cu rugăciune și credință, prin iluminarea Duhului Sfânt (Ioan 7:17; 16:12-15; 1 Cor. 2:7-15; 1 Ioan 2:20).

II. Dumnezeu

Noi credem și mărturisim că există un singur Dumnezeu veșnic, viu, adevărat (Deut. 6:4; Is.45:5-7; 1 Cor. 8:4); spirit infinit, personal și suveran, Creatorul, Susținătorul și Stăpânul universului, având o slavă și o sfințenie imposibil de redat deplin în cuvinte omenești. Dumnezeu este demn de toată închinarea, încrederea și dragostea pentru că este desăvârșit în toate atributele Sale divine. Noi credem și mărturisim că Dumnezeul unic ființează în trei Persoane distincte dar de aceeași esență – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt – co-egale și co-eterne, care lucrează într-un chip armonios la împlinirea planului Său veșnic (Exod 20:2-3; Matei 28:19; 2 Cor. 13:14; Apoc. 4:11).

II. a) Dumnezeu Tatăl

Noi credem și mărturisim că Dumnezeu Tatăl, prima persoană a Dumnezeirii, poruncește și decretează toate lucrurile după voia și scopul Său (Psalmul 145:8-9; 1 Cor. 8:6). Planul lui Dumnezeu Tatăl a fost stabilit „înainte de întemeierea lumii” și privește controlul suveran al lui Dumnezeu asupra tuturor domeniilor și evenimentelor (Gen. 2:18; Iov 14:5; Psalmul 2; 33:6-11; Zaharia 14; Matei 19:1-9; F. Ap. 17:26; Rom. 1:24-28; 8:28; Efes. 1:9-12; 3:11; 2 Tim. 1:9; Tit 1 :2).