Misiune

Misiune

Duceți‑vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându‑i în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându‑i să păzească tot ce v‑am poruncit! Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului!
Matei 28:19-20

Biserica SION susține activ misionari și diferite lucrări misionare din toată lumea.

Mai multe informații vor apărea în curând.